45140 S, 45142 S - Ổ cắm Âu - Mỹ chuẩn 45x45mm

0 VNĐ
  • Mô tả
  • Đánh giá