Bộ điều khiển vùng

0 VNĐ

ONE STEREO CHANNEL SOUND CONTROL UNIT WITH FM TUNER, ALARM CLOCK AND INFRARED REMOTE CONTROL

Tích hợp FM Radio, báo thức và kết hợp với điều khiển từ xa

  • Mô tả
  • Đánh giá