TỦ ĐIỆN TRUYỀN THÔNG

0 VNĐ

Tủ điện truyền thông tích hợp:

1. Bộ kích tivi ( 1 vào 6 ra)

2. Bộ chia điện thoại ( 2 vào 5 ra)

3. Bộ chia Internet (Switch: 1 vào 7 ra)

  • Mô tả
  • Đánh giá